Τελευταια νεα

Πρακτικό εκλογικής γενικής συνέλευσης 18-12-2011

Εκτύπωση
Κατηγορία: Αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου
Ημερομηνία δημοσίευσης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΥΣΑΚΙΩΝ

Σήμερα , 18 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30 συνήλθε η Γενική Συνέλευση των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Λουσακιών στα γραφεία του συλλόγου στις Λουσακιές Κισάμου και με θέμα:

Tη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη του νέου 12μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, της 3μελούς Εξελεκτικής Επιτροπής και του 5μελούς Συμβουλίου Νέων έως 18 ετών

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του με την υπ’αριθμόν 141/29/05/1998 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής προτείνονται οι:

  1. Πετράκη Περσεφόνη: Πρόεδρος
  2. Χαιρετάκης Δημήτρης: Μέλος
  3. Γεωργακάκης Γιώργος: Μέλος

οι οποίοι εγκρίνονται ομόφωνα από το σώμα

Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται εκπροσώπηση του 1/3 τουλάχιστον των μελών του συλλόγου τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις Παρόντα ήταν η 108 μέλη επομένως υπάρχε απαρτία. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ανακοίνωσε ότι η ψηφοφορία είναι μυστική. Η θητεία του 12 μελούς ΔΣ, του 5μελούς Συμβουλίου Νέων και της 3 μελούς Εξελεκτικής Επιτροπής είναι διετής. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν όλα τα μέλη του Συλλόγου από τα οποία εκλέγονται οι 12 πλειοψηφίσαντες για το ΔΣ, οι 3 πλειοψηφίσαντες για την Εξελεκτική Επιτροπή και οι 5 για το Συμβούλιο Νέων.

Υποψήφιοι δήλωσαν

  • Για το ΔΣ του Συλλόγου

Αντωνογιαννάκης Βασίλης του Νικολάου

Βερυκάκη Βίκη του Νικολάου

Βλαστάκης Γεώργιος του Αθανασίου

Βλαστάκης Παναγιώτης του Ελευθερίου

Γεωργακάκης Μιχάλης του Εμμανουήλ

Κοκκινάκη Μαρία του Στυλιανού

Κουνελάκης Στέλιος του Γεωργίου

Πατερομιχελάκης Άρης του Εμμανουήλ

Πατερομιχελάκης Μανόλης του Φωτίου

Πετράκης Θεόδωρος του Παντελή

Πετράκης Ελευθέριος του Παντελή

Ρουπάκης Νίκος του Ηλία

Σχοινοπλοκάκης Κων/νος του Γεωργίου

Χαιρετάκη Μαριλένα του Νικολάου

Τζανακάκης Γιάννης του Στυλιανού

Χαρτζουλάκης Νίκος

  • Για την Εξελεκτική Επιτροπή

Κοκκινάκης Νεκτάριος

Κουρτάκης Γεώργιος

Πατερομιχελάκης Ιωάννης

  • Για το Συμβούλιο Νέων έως 18 ετών

Βεστάκης Μιχάλης του Κων/νου

Γεωργακάκης Χρήστος του Εμμανουήλ

Κουνελάκη Αρχοντούλα του Στυλιανού

Πετράκης Εμμανουήλ του Αριστείδη

Τζανακάκης Γρηγόρης του Ιωάννη

Η ψηφοφορία άρχισε στις 19:00μμ και τελείωσε στις 21:00μμ. Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρέθηκαν:

Α) Έγκυρα 108

Β) Άκυρα: 0

Γ) Λευκά: 0

Σύνολο: 108

Έλαβαν ψήφους για το ΔΣ

Αντωνογιαννάκης Βασίλης του Νικολάου 54

Βερυκάκη Βίκη του Νικολάου 39

Βλαστάκης Γεώργιος του Αθανασίου 19

Βλαστάκης Παναγιώτης του Ελευθερίου 31

Γεωργακάκης Μιχάλης του Εμμανουήλ 30

Κοκκινάκη Μαρία του Στυλιανού 35

Κουνελάκης Στέλιος του Γεωργίου 54

Πατερομιχελάκης Άρης του Εμμανουήλ 81

Πατερομιχελάκης Μανόλης του Φωτίου 52

Πετράκης Θεόδωρος του Παντελή 47

Πετράκης Ελευθέριος του Παντελή 35

Ρουπάκης Νίκος του Ηλία 73

Σχοινοπλοκάκης Κων/νος του Γεωργίου 42

Τζανακάκης Ιωάννης του Αθανασίου 34

Χαιρετάκη Μαριλένα του Νικολάου 58

Χαρτζουλάκης Νίκος 43

Εκλέγονται για το ΔΣ

Πατερομιχελάκης Άρης του Εμμανουήλ

Ρουπάκης Νίκος του Ηλία

Χαιρετάκη Μαριλένα του Νικολάου

Αντωνογιαννάκης Βασίλης του Νικολάου

Κουνελάκης Στέλιος του Γεωργίου

Πατερομιχελάκης Μανόλης του Φωτίου

Πετράκης Θεόδωρος του Παντελή

Σχοινοπλοκάκης Κων/νος του Γεωργίου

Χαρτζουλάκης Νίκος

Βερυκάκη Βίκη του Νικολάου

Κοκκινάκη Μαρία του Στυλιανού

Πετράκης Ελευθέριος του Παντελή

Για την Εξελεκτική Επιτροπή

Κοκκινάκης Νεκτάριος 44

Κουρτάκης Γεώργιος 60

Πατερομιχελάκης Ιωάννης 50

Και εκλέκτηκαν και οι 3 για το ΔΣ της Εξελεκτικής Επιτροπής

Για το Συμβούλιο Νέων έως 18 ετών

Βεστάκης Μιχάλης του Κων/νου 16

Γεωργακάκης Χρήστος του Εμμανουήλ 16

Κουνελάκη Αρχοντούλα του Στυλιανού 16

Πετράκης Εμμανουήλ του Αριστείδη 16

Τζανακάκης Γρηγόρης του Ιωάννη 16

Και εκλέκτηκαν όλοι για το ΔΣ των νέων μέχρι 18 ετών

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος της εφορευτικής                 Τα μέλη της εφορετικής                                             

Πετράκη Περσεφόνη                              Χαιρετάκης Δημήτριος

                                                           Γεωργακάκης Γεώργιος

Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσακιών - διεύθυνση: Λουσακιές Χανίων - τηλέφωνο: 28220 23571 - email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.